Интересни факти за Шар Планина

167

видови на пеперутки

45

видови на цицачи

2000

видови на растенија

130

видови на птици