ПОДГОТОВКА

 

pk ljuboten   med
Планинарски Клуб „Љуботен“ – Тетово   Македонско Еколошко Друштво – Скопје

 

Текст:
Љупчо Меловски, Славчо Христовски, Диме Меловски,
Драган Колчаковски, Методија Велевски, Наталија Ангелова,
Златко Левков, Митко Караделев, Бранислав Светозаревиќ,
Јован Божиноски.

Фото:
Јован Божиноски
Љубомир Стефанов
Диме Меловски
фото архив на П.К. „Љуботен“ - Тетово

Уредување и дизајна на вебстраната :

EON

 

Сите права се задржани © Планинарски Клуб „Љуботен“ - Тетово