Gjeologjia

Mali i Sharrit gjendet në pjesën e fundit veriperëndimore të R. së Maqedonisë dhe është një nga malet më të larta dhe sipas sipërfaqes dhe një prej maleve më të mëdha në Ballkan.

Përbërja gjeologjike

Sipas përbërjes gjeologjike(si dhe nga karakteristikate përgjithshme gjeologjike) Mali i Sharrit mund të ndahet në tre seksione të cilat nuk janë të uniformuara:

 

top