EXPLORING SHAR MOUNTAIN

 

Aplikimi i parë celular i këtij lloji Shar Planina.

Developer Alpinizëm Club "Luboten" nga Tetovë dhe maqedonase Shoqëria Ekologjike të Shkupit

 

 

 

 

top